فيلترشكن هاي روز

ژوئن 22, 2007

این قسمت هر روز به روز می شود

جمعه 1 تیر

https://218.162.221.159/
 
http://www.prxy.info/
 
http://www.o0n.org/
 
https://220.141.97.198/
 
https://74.14.16.20/
 
https://il.bdtop100.com/
 
http://myhide.iranblog.com/
 
http://www.3am.info/
 
http://www.itunnel.info/
 
https://125.232.72.158/
 
http://www.kh1.info/
 
http://www.kompact.info/
 
https://69.148.79.157/
 
http://www.ctrlc.info/

http://www.boredsurf.info/
 
http://nie.skasowane.pl/gl/
 
http://www.airportproxy.info/
 
https://tajab.com/
 
https://122.126.59.234/
 
https://59.115.206.167/
 
https://218.168.96.166/
 
http://mpfbox.iranblog.com/
 
https://59.117.54.236/
 
https://il.bangladeshi.tv/
 
https://il.amyadelefoster.com/
 
http://www.qwertysurf.com/
 
http://www.kompact.info/
 
http://www.jobaccess.info/
 

http://www.acutedirectory.org/
https://61.217.105.142/
https://85.177.136.177/
http://www.slope.ws/
http://www.boot2.info/
http://bogbone.com/
https://il.amurel.com/
https://mahtari.com/
http://jun21.host4c.com/
https://barjesteh.com/
http://www.wingproxy.info/
https://barjesteh.com/
http://www.chronoz.info/
http://jun19.host4c.com/
http://www.dhandolat.org/
http://www.click2get.org/anonymous-surfing/index2.htm
http://www.proxyyoke.org/
https://surfing.7af.us/
https://il.amyadelefoster.com/

 

(جدید)   IP PORT

65.161.73.34: 80
71.193.151.218: 80
68.9.95.170: 7212
212.0.143.72: 80
82.147.198.212: 80
83.169.76.17: 80
85.49.19.93: 6588
200.132.0.70: 3124
71.108.147.92: 7212
66.170.238.6: 80
203.116.75.5: 80
205.234.232. 209:3128
24.148.86.191: 2449
85.28.133.49: 6588
212.144.14.178: 80
82.193.216.24: 80
193.2.62.210: 444
71.80.137.202: 28586
84.255.147.248: 80
83.211.68.82: 80
134.75.217.55: 80
82.79.131.21: 80
62.244.69.66: 80
212.0.138.169: 80
85.154.167.136: 80
217.17.241.4: 80
24.180.53.127: 24560
82.178.87.47: 80
69.50.64.6:80
195.131.192. 63:8000
82.178.93.88: 80
128.112.139. 97:68660
81.184.98.223: 6588
68.190.246.102: 28374
61.130.69.74: 27327
82.79.129.198: 80
61.222.136.170: 8080
129.137.253. 252:3127
125.26.134.63: 80
202.186.153. 3:80
86.51.0.135: 80
201.138.184. 44:80

Advertisements

برنامه های فیلتر شکن

ژوئن 22, 2007

speedVPN (برنامه جدید و قوی) : دانلود

 Download UltraSurf 8.1 (برنامه فیلترشکن قوی) : دانلود 

(توجه : دوستان عزیزی که از برنامه ی UltraSurf استفاده می کنند توجه کنند که این برنامه ویروسی شده . حتما سریع اون رو پاک کنید ) 

(cproxy 1.0 (build 8.77 : دانلود

GPass : دانلود

proxyfinderpro : دانلود

 

(برای دانلود برنامه ها  بر روی گزینه دانلود راست  کلیک کرده آنگاه …save target as را انتخاب کنید )